Vestlig seksualmorals mørke historie

· Seksualitet,Barnehage,Kinsey

Har du noen gang undret deg over hvordan vi kom hit vi er nå?

Hvor det er allment akseptert i mer eller mindre hele den vestlige verden at man har seksuelle relasjoner utenfor ekteskap, og gjerne fra tidlig alder? Hvor man blir fortalt at både seksuell legning og kjønnsidentitet kan være noe flytende som kan endres når som helst, og som kan ha nesten uendelig mange kategorier? Hvor man blir fortalt at det ikke er noe galt i å ha et svært høyt antall seksuelle partnere av et eller begge kjønn, så lenge man bruker beskyttelse for å hindre spredning av kjønnssykdommer og uønsket graviditet? Hvor det at sex er noe som er forbeholdt ekteskapet blir sett på som gammeldags og til og med undertrykkende?

Alle disse ideene har utviklet seg gradvis over flere tiår, og det er mange faktorer som
spiller inn her. En person alene kan ikke pålegges hele skylden for den katastrofale situasjonen vesten befinner seg i nå. Men det er samtidig nyttig å se på en av de mest innflytelsesrike personene fra historien som har gjort et svært viktig bidrag i å føre den vestlige verdens seksualmoral i den retningen
vi ser nå i dag. Hvor mange i Norge mener at seksualundervisning skal starte allerede i barnehagealder, hvor man blir fortalt at selv små barn er opptatt av seksualitet, at det er naturlig at små barn onanerer, at man ikke skal hindre barn i å leke seksuelle leker, og det blir sett på som nødvendig og bra å vise både filmer og bøker som viser animasjon eller tegning av helt nakne mennesker med fullt synlige kjønnsorganer, vise animasjonsfilm som demonstrerer i detalj hvordan seksuelt overgrep kan foregå (med å vise barn som tar på voksnes kjønnsorganer).

En av personene i historien som har gjort et stort bidrag på dette området er den
avdøde amerikanske sexologen Alfred Kinsey (1894- 1956). Gjennom årevis med
både seksuelle eksperimenter samt intervjuer av en rekke personer på samfunnets
utkant, utformet han blant annet en skala/ et spekter for å måle seksuell
legning, skrev blant annet om orgasme hos barn før tenåringsalder, og hevdet
blant annet at orgasme hadde blitt observert i babyer ned til 2 måneders alder.Barne

Det ble påstått av denne informasjonen kom delvis fra voksnes egne barndomsminner, fra
observasjon gjort av foreldre eller lærere, og fra intervjuer med 9 pedofile menn som hadde seksuell erfaring med barn. Det viste seg dog mange år senere at det slettes ikke var 9 pedofile menn, men derimot en eller to pedofile Kinsey hadde brukt som informanter, for å så presentere det som om informasjonen kom fra mange ulike personer[1].Denne informasjonen fra pedofile, hvor det blant annet blir hevdet at selv små spedbarn er «seksuelle» og kan oppleve orgasme, danner grunnlag fra dagens teorier rundt hvordan man skal undervise små barn ned i 3 års alder om seksualitet i barnehagen. Et eksempel på dette er Kanvas barnehager i Norge hvor denne filosofien har blitt implementert i stor grad.

Kinsey regnes blant annet som en som banet vei for den såkalte seksuelle revolusjonen
i vesten på 60 og 70 tallet, og som en pioner og helt for LGBTQ bevegelsen. Hans meninger og «funn» som ble ansett som sjokkerende eller skandaløse på 1940 og 50 tallet regnes som helt mainstream i dag i store deler av den vestlige verden. Når man leser om Kinsey finner man blant annet at han selv forlot
religion (kristendommen) og ble i stedet enten agnostiker eller ateist. Det er også skrevet om ham at han og kona hans kom til enighet om at de skulle ha et åpent ekteskap hvor begge parter hadde anledning til å ha sex med andre partnere av begge kjønn dersom de skulle ønske det.

Dette er med andre ord en person hvis seksualmoral er milevis unna islamske retningslinjer. I
islam er ikke sex ansett som noe skammelig eller skittent, men det er plassert i rammen av ekteskap mellom mann og kvinne. Denne tradisjonelle modellen for seksualliv blir i vår tid mer eller mindre latterliggjort eller sett på som et urealistisk og utdatert ideal som omtrent ingen kan leve opp til. Barn lærer gjennom blant annet skolen og via populærkultur (filmer etc) at det er naturlig og normalt både å ha seksuelle opplevelser med flere partnere og/eller med seg selv, omtrent når og hvordan man måtte ønske. Foreløpig er den eneste sosiale grensen at man ikke utfører disse seksuelle handlingene på offentlige steder og at man, som nevnt tidligere, forsøker å forhindre seksuelt overførbare
sykdommer og uønsket graviditet.

Selv om kjæresteforhold og sex utenfor ekteskap, og særlig i tenåringsalderen hvor man
ikke er ferdig utviklet mentalt og på mange måter er umoden, har utallige negative konsekvenser både for individet som gjør disse handlingene, og for samfunnet som helhet. Men disse negative konsekvensene blir totalt ignorert. Når sex er forbeholdt ekteskap vil man unngå de fleste av disse problemene, men
ettersom majoriteten i denne delen av verden ikke er religiøse og ser på maksimal nytelse i alle områder av livet som det viktigste objektivet med å være her på denne jorden, så er man ikke villig til å ta imot noen løsning som innskrenker den såkalte individuelle friheten.

Vi kan ikke tvinge noen til å ta til seg våre verdier og vårt levesett, men barna våre er fortsatt våre, så du som forelder må kjempe for barna dine og gjøre ditt beste for å veilede og beskytte dem så lenge du har mulighet. Vil du vite mer om hvordan man kan håndtere ulike slike problemstillinger? Meld deg på Muslimske Mødres neste online workshop «Hvordan håndtere skolen», som vil foregå 22 oktober in shaa Allah. Ta kontakt for påmelding.

[1] https://web.archive.org/web/20091202074932/http://www.theage.com.au/articles/2004/11/12/1100227565498.html