Om Muslimske Mødre

I den siste uken har det vært skrevet mye om hendelsen på en avslutningssermoni i Oslo der en 10. klassing ikke ønsket å håndhilse på rektor, hvorpå rektor forsøkte å få til håndhilsing med makt og deretter kom med skjennepreken til samtlige foreldre i salen om at "Vi er i Norge (...)".

Når lignende hendelser oppstår, og det har vært en del i løpet av de siste årene, har muslimer blitt hetset i stedet for å bli møtt med respekt. For tilsynelatende gjelder bare "min kropp, mitt valg" for ikke-muslimer, men ikke for oss. Plutselig spiller det ingen rolle om man er etnisk norsk, eller født og oppvokst i dette landet; hvis man ikke viser respekt gjennom håndhilsing så er man ikke velkommen. Det at respekt går begge veier, eller at dette bare er en norsk skikk/ del av norsk kultur og hverken er lovpålagt eller livsviktig, blir ignorert.

Vi i muslimske mødre ønsket å skrive om hendelsen for først og fremst å støtte guttene som opplevde dette, og andre som har opplevd det før dem. Etter det har også andre flotte søstre kommet på banen og vist sin støtte, og rettet kritikk mot hvordan dette ble håndtert. MashaAllah så fint å se at det skaper engasjement i vår ummah.

Men så ser vi at muslimske mødre har blitt feilaktig omtalt i media. Så dette ønsker vi å rette opp i.

Vi bryr oss ikke om hva ikke-muslimer måtte mene og tenke om oss, da vi er muslimske kvinner som skriver for muslimske kvinner. Vi gjør dette for Allah Subhanahu Wa Ta'ala sin skyld. Det å skape et positivt nettverk, med forskjellige verktøy for å navigere samfunnet om det trengs, samt tips, råd og oppmuntring muslimske mødre seg i mellom. Vi gjør vårt beste for å sørge for at all informasjon vi legger ut er i samsvar med retningslinjer fra Qur'an og sunnah. Vi forstår og respekterer at vi alle er forskjellige i forskjellige situasjoner og det er helt greit.

Med dette skaper vi et samhold, rom for å lære, vokse, og en trygg plattform å dele spørsmål og bekymringer.

Det er mange søstre som har deltatt i de forskjellige prosjektene våre; som gjestesnappere på snapchat, forfattere av blogginnlegg og de som har holdt workshop.

Noen søstre har vært med oss midlertidig, mens andre har hjulpet en lengre periode. MEN disse kvinnene er ikke admin av selve muslimske mødre. Vi i muslimske mødre er anonyme og skal forbli det nettopp fordi at når søstre går ut i offentligheten opplever de hets, trakassering og vold og drapstrusler. Nevn én muslimsk kvinne som har vært omtalt offentlig i media, og som ikke har opplevd dette - for det finnes ikke!

Vårt formål er ikke å bli "kjent" eller å være i media, men kun å skape et positivt felleskap for muslimske kvinner. Hva andre måtte tenke om oss bryr vi oss ikke om for vi har vår intensjon om at vi gjør dette for Allahs skyld, alhamdullilah.

Vi vil også presisere at vi ikke er affilliert med noen slags gruppe, organisasjon, nettverk eller politisk parti, hverken i Norge eller i utlandet. Vi har ingen politisk agenda eller ønsker om å være hverken samfunnsdebattanter eller offentlige personer.

Vi vil kun bidra gjennom å støtte og styrke andre muslimske mødre og skape et fellesskap som vi selv savnet som nybakte mødre en gang i tiden. Å ta vare på og oppdra barn er en edel men samtidig utfordrende oppgave, og er noe som vanligvis blir sett ned på i dagens samfunn, eller blir redusert til å kun handle om å dekke barns fysiske behov. Men å være en mor er så mye mer enn det. Som det sies, "it takes a village to raise a child", så la oss være en "village" for hverandre og støtte hverandre i denne viktige rollen som oppdragere av den neste generasjonen.

 

 

Spørsmål og svar

 

Hvem er dere som driver muslimske mødre?
Vi som sitter i admin og som opprettet muslimske mødre i 2019 er alle anonyme. Men vi har mange søstre som bidrar som med workshop eller gjesteinnlegg på bloggen.

 

Er dere tilknyttet noen muslimske moskeer eller miljøer i Norge eller utlandet?
Nei, Muslimske mødre er og vil alltid være totalt uavhengige og er ikke tilknyttet hverken religiøse eller politiske organisasjoner, menigheter eller miljøer.

 

Noen mener dere er tilknyttet noen ekstreme grupper, er det sant?
Det har nådd oss at visse personer spekulerer i hvorvidt vi er tilknyttet politiske eller religiøse organisasjoner med ekstreme synspunkter/ ekstrem ideologi, hvilket overhodet ikke har noe med oss å gjøre.

 

Hva slags nettverk er muslimske mødre?
Muslimske mødre er av og for muslimske mødre som ønsker å utveksle erfaringer, tips og råd når det kommer til barneoppdragelse og rollen som mor.

 

Dere har over 700 medlemmer i en lukket FB-gruppe. Hvem er de?
Våre medlemmer er Muslimske kvinner i alle aldre og etnisiteter som er mødre.

 

Hva ønsker dere å oppnå?
Vi ønsker å støtte og motivere hverandre gjennom den til tider utfordrende reisen som mor i dagens samfunn, sammen gjør vi hverandre bedre.

 

Dere tilbyr mentorprogram til unge kvinner og ferske konvertitter. Hva lærer dere dem?
Dette er en tjeneste som mange konvertitter og nylig praktiserende søstre selv har etterspurt eller uttalt at de hadde likt å ha et slikt tilbud da de var i den situasjonen. Det er kun et tilbud om å gi moralsk støtte og være en samtalepartner for de som går gjennom en krevende periode.

Foreningen deres har engasjert seg sterkt i saken på Linderud skole. Er dette et isolert problemer eller er dette bare ett av mange problemer konservative muslimer møter i norsk skole?
Det finnes mange eksempler på at muslimer opplever diskriminering og svært liten grad av samarbeidsvilje fra skoler i Norge når de forsøker å finne gode løsninger for sitt/ sine barn.