Mangfoldets måned?

 

· Skole,Ummis verktøykasse,Fritaksretten,Pride,Mangfold
broken image

Det er en tendens til at skoler glemmer å informere foreldre, foresatte og elever om retten til å søke fritak fra aktiviteter som anses som "... utøving av en annen religion eller tilsutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende." Et eksempel på det er informasjonsskrivet som ble sendt ut fra en av Osloskolene med størst mangfold. Her redegjøres det for hvorfor skolen har valgt å markere Pride, på hvilke måter, og i hvilket tidsrom. Anse dette blogginnlegget som det ekstra lille avsnittet som informerer om at du har rett til å avstå (merk: 'markeringen' av Pride, og ikke læringsmålet), hvorfor du har denne retten, hvordan skolen skal tilrettelegge for et alternativ, og hva du gjør dersom skolen avslår søknaden.

broken image
broken image

Denne malen kan lastes ned under 'ressurser,' dersom det er aktuelt å sende inn en melding om fritak fra markeringer som denne- eller andre aktiviteter. Merk at du ikke trenger å oppgi en begrunnelse for hvorfor du tar i bruk fritaksretten.