Kroppen min eier jeg?

 

· Amanah,Skole,Barnehage,Deen,Tarbiyyah

Du eier huset ditt, bilen din, og klærne dine, så lenge de ikke er noen andres eiendom, så klart.

Men i følge norsk lov, eier du din egen kropp?
Svaret kan overraske deg.
Hvis du tenker på det et øyeblikk, selv her i vårt frihetselskende Norge, er det mange lover og regler om hva folk kan gjøre med sin egen kropp.
For eksempel:
- Det er ulovlig å putte visse rusmidler i kroppen din.
- Prostitusjon er lovregulert.
- Abort er lovregulert.
- Det er lov å bruke tvang for å forhindre at noen skal gjøre alvorlig skade påseg selv.

Likevel lærer barna våre i barnehagen og på barneskolen, ved hjelp av et undervisningsopplegg om kropp, grenser, og seksuelle overgrep, laget av Redd barna, at «Kroppen min eier jeg».
I den konteksten dette undervisningsopplegget blir presentert i, så kan man kanskje tro at det er helt på sin plass å fortelle barna at de eier sin egen kropp. Barn skal selvfølgelig få passende kunnskap og informasjon om seksuelle overgrep slik at de er bedre rustet til å beskytte seg selv eller fortelle om eventuelle overgrep.
Å lære barna at de eier sin egen kropp er likevel et prinsipp som jeg, som muslimsk mor, tar sterkt avstand fra. Vi som muslimer trenger å ta en liten pause og tenke over hva barna faktisk får servert av begreper og hva verdigrunnlaget for disse begrepene er. Prinsipper og verdier som barn lærer tidlig i livet blir en del av et større prinsippgrunnlag som tas med videre i livet. Samsvarer disse verdiene med det som Allah subhanahu wataala har fortalt oss om hva som er bra eller ikke for oss mennesker - med andre ord halal eller haram?
La oss undersøke dette begrepet litt nærmere fra et barns perspektiv, og deretter fra et ungdoms, og voksenperspektiv.
Kan barnet mitt putte i kroppen sin akkurat hva det vil? Sove/våkne når det vil? Ha akkurat de klærne det vil til enhver tid? Si alle ordene som faller i smak eller vifte med armer og bein i alle retninger?
Kan ungdommen i huset prøve seg på røyk, alkohol eller rusmidler? Ha et seksuelt forhold? Bruke tungen sin til å banne? Overspise eller tvangssulte? Eller drive med andre former for selvskading?
Kan vi voksne se, spise, drikke, høre, akkurat hva vi vil? Hvorfor ikke?
Som sagt tidligere, har også norsk lov visse regler som har som hensikt å beskytte kroppen mot skade. Men hvordan vet vi hva som til en hver tid kan være skadelig overfor kroppen vår?
Det er umulig for oss mennesker å vite gjennom vitenskap hva som til enhver tid og sted er skadelig for oss. Vitenskapen er i utvikling og endring hele tiden, og det som var anerkjent fakta for bare 5-50 år siden kan vise seg å være usant idag. En lærer som tror på evolusjonsteorien og med stort engasjement underviser ungdomstrinnet at mennesker, dinosaurer, fluer og trær, stammer fra en og samme urcelle, vil også kunne lære sine elever at sex med medelever er sunt og bra. En barnehageansatt som tror på det samme, kan oppmuntre barna i gruppen til å leke seksuelle leker, i «trygge omgivelser». Alt dette og mer under oppfatningen om at kroppen er noe som vi eier.

Se gjerne utdrag av boken "Barns seksuelle leker" av Pia Friis. Hovedmålgruppen er barn og ansatte i barnehagen, og barnehagelærerstudenter. https://issuu.com/cdundervisning/docs/barns_seksuelle_leker_bla_i_bok


Dermed har barnet ditt fått sanseinntrykk og/eller utført seksuelle handlinger som vi muslimer bare vet er skadelig og potensielt ødeleggende for resten av livet.
Men hvordan vet vi det? Islam lærer oss at kroppen vår er en AMANAH. Det er kun Allah subhanahu wataala som eier alt, og kroppen er en av utallige gaver vi har fått fra vår Skaper. Vår oppgave er å ta godt vare på denne gaven. Han som har skapt vår kropp har også gitt oss den perfekte bruksanvisningen.

Abu Barzah (May Allah be pleased with him) reported:
Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) said, "Man's feet will not move on the Day of Resurrection before he is asked about his life, how did he consume it, his knowledge, what did he do with it, his wealth, how did he earn it and how did he dispose of it, and about his body, how did he wear it out." [At-Tirmidhi, who classified it as Hadith Hasan Sahih].
وعـن أبـي بـرزة رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " لا تـزول قـدمـا عـبد يـوم الـقيامـة حـتى يـسأل عـن عـمره فـيما أفـناه، وعن عـلمه فـيما فـعل فـيه، وعـن مـالـه مـن أيـن اكتسـبه، وفـيما أنـفقه، وعـن جـسمه فـيما أبـلاه " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

La oss nå gjøre samme øvelse på noen av de andre begrepene som barna får impregnert via barnehage og skole, og kanskje ubevisst via oss foreldre eller annen nær familie.
Vær deg selv uansett hva.
Så flaks! / uflaks!
Du lever bare en gang.
Man skal være grei og snill og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Muslimske mødre anbefaler:
- Reflekter over begrep som du eller barnet ditt bruker. Erstatt med islamske riktige begrep og forklar barnet ditt hvorfor.
- Vis takknemlighet over den fantastiske gaven som kroppen din er, ved å bruke den til å komme
nærmere Allah.
- Undersøk nærmere og lær sammen med barna dine om hva Quran og sunnah forteller oss om
kroppen.
- Mat kroppen, hjernen og sjelen din kun med det som er halal.