I ditt fravær

Undervisningsfilmer barna vises på skolen

· Grensesetting,Undervisning,Skole,Seksualitet

En mor på Østlandet fikk informasjon på ukeplanen om at skolen skal jobbe om temaet vold og seksuelle overgrep i et par uker etter høstferien. I den sammenheng skal de vise filmer som er lagt ut på www.jegvet.no. Moren gikk inn på nettsiden for å se hvilke filmer som var planlagt å vise barnet hennes og de andre andreklassingene. Filmene hun så viser blant annet eksplisitte overgep, i tegnefilm, med erigert penis og små barns handlinger med den. Hun syntes ikke at dette er noe barn skal se, og at barnet hennes skal lære om grensesetting og overgrep ved bruk av andre metoder enn ved å vise filmer med slike scener.

Moren leverte en fritaksmelding i starten av første klasse, der hun skrev at hennes barn skal ha fritak fra å bli vist nakne kropper og underliv i undervissningsøyemed. Denne meldingen fikk hun aldri noen respons på fra rektor. Med andre ord visste hun ikke om barnet ville få et alternativt opplegg eller ikke. Hun hadde ikke fått noen telefon fra læreren. Derfor skrev hun en sms til kontaktlærer første skoledag etter høstferien men en etterlysning av svaret på fritaksmeldingen, og med en notis om at hennes barn ikke skal se disse filmene. Dagen etter ble hun oppringt av sosiallæreren på skolen som ville prate med henne om at hun ikke ville at barnet hennes skulle se filmene. Moren opplevde at hun måtte forsvare sin bestemmelse. Sosiallærer understreket at disse filmene er uproblematiske for barna: De barna som ikke har opplevd overgrep, vil ikke ta skade av å se disse fimene, og at barna som har opplevd overgrep, til slutt vil innse at de har blitt utsatt for overgrep, og begynne å fortelle om det, dersom de ser disse filmene flere ganger. Moren svarte at filmene innholder svært ekle og rystende scener mellom barn og voksne som hun ikke vil skal brenne seg fast på netthinnen til barnet sitt. Mor sendte sosiallærer en link til en video som brukes i samme form for undervisning i et annet land, og sa at hennes barn kan se denne i stedet. Sosiallærer sa da at hennes barn "blir det eeeneste barnet som ikke får se filmene." Mor svarte med å minne om at barn er forskjellige, at barna kommer fra forskjellige hjem. Noen sitter på do foran hverandre, mens andre lukker døren. Noen går nakne rundt i huset med hverandre, andre ikke. For noen foreldre er disse filmene uproblematiske, for andre igjen er de problematiske. Moren spurte flere ganger om spesifikt når filmene skal vises. Det ville hun ikke svare på mer spesifikt enn "utover de to kommende ukene."

Mor avsluttet samtalen med å si at det er hennes barn, og at det er hun som bestemmer over sine barn, slik andre får bestemme over sine barn. Mor sitter nå igjen med en følelse av å ha bli møtt av en holdning om at "hun ikke skal komme her og kommer her, og tro at hun vet bedre enn dem om barn." Og denne: "Du har ikke så mye du skulle ha sagt. Du tar feil, og vi har rett." Hun opplever å bli motarbeidet av skolen, og at hun ikke gis noen mulighet til å ha tillit til skolen.

MuslimskeMødre mener:

1. Se på filmene som skolen informerer om at de skal vise barna. Det er ditt valg hva ditt barn skal se og ikke i undervisningssammenheng. STa kontakt med skolen dersom du vil levere inn en fritaksmelding.Det er mange måter å gjøre barna trygge på hva som er riktig og lovlig, og hva som er forbudt og skadelig. Se videoen nedenfor som automatiserer et varslingssystem i barna på en mye mer skånsom måte. Du kan foreslå denne videoen som et alternativ:

 

2. Flere barn forteller at de har opplevd å bli irettesatt av helsesykepleier/sosiallærer/kontaktlærer når de har snudd seg vekk under filmvisning innenfor kropp og seksualitetstematikk. "Dette må dere se dere, dette er helt naturlig." Fortell barna deres at de har FULL RETT til å la være å se i retning av det de finner ubehagelig eller ikke ønskelig å se. Fortell barna deres at de skal fortelle til dere hjemme dersom de blir forhindret i å utøve sin rett til å beskytte seg fra noe de ikke ønsker å bli utsatt for. Ta saken videre med rektor, og videre med statsforvalter hvis det blir behov.

3. Foreldre så vel som barn og unge, har FULL RETT til å være kritisk til valget av film som viser eksplisitte overgrep, uten å bli møtt med en tolkning om at du som forelder ikke syns temaet er viktig, eller enda verre, at du på bakgrunn av å være kritisk til valg av film, mistenkes for å være en som forgriper seg på egne/andres barn.

4. Skoleansatte trenger en real påminnelse om hvor deres grenser går.

Vi minner om Workshopen som nærmer seg:

broken image