Hvordan undervise barna sine i islamske studier hjemme?

 

· Qur'an,Hjemmeundervisning,Aktiviteter,Islamundervisning

 Dette er del 3 i serien om å undervise barna sine hjemme, og i dag er temaet islamske studier. Med andre ord, hvordan kan man lære barna sine om islam hjemme. Dette er noe utrolig viktig og som ingen av oss er
fritatt fra, selv ikke de som bor i muslimske land hvor barna kanskje lærer litt om islam på skolen. Dette er noe som du som forelder er ansvarlig for. Så hvordan skal vi gå frem for å lykkes med dette?

Først vil jeg nevne at det finnes både 1) mer «formell» undervisning, og 2) læring som skjer i dagligdagse situasjoner og som gjerne er mer spontant. Jeg er av den oppfatning at man bør forsøke å gjøre begge deler for best mulig resultat. Dette fordi det er ikke nødvendigvis all læring som man kan gjøre i farta. Også for å unngå at foreldre skal tenke at de lærer barna sine islam i dagligdagse situasjoner ved å for eksempel påminne om å si «bismillah» før måltid og at de derfor ikke trenger å gjøre noe mer. Vi bør ta dette ansvaret seriøst og streve etter å utføre det på best mulig måte, med Allahs hjelp.

Når kan man starte?

Allerede fra barna er babyer så lærer de gjennom å se oss, at vi ber, leser Qur’an, og så videre. De lærer at dette er noe som man gjør, som er en vanlig del av hverdagen. I dette første stadiet er barna nok ikke mottagelige for formell læring og instruksjoner, men de observerer oss og hører på oss. Man kan dessuten allerede nå starte å lese bøker for barna. Dvs barnebøker som har bilder i seg, kan anbefale en pekebok for små barn og babyer som er på svensk og heter «Vad Allah har skapat» (Hva Allah har skapt), det er lett forståelig selv for de som ikke kan svensk og med fine illustrasjoner. På siste side i boka er det et speil
slik at barnet kan se at de også er noe som Allah har skapt! Stor suksess med 1 åringen her hjemme. Barnet sitter på forelderens fang og blir lest for og ser bilder i boken, dette vil in shaa Allah skape positive assosiasjoner til lesing og det å bli lest for fra tidlig alder. I denne fasen er det viktig at vi foreldre fokuserer på å søke kunnskap selv, og forsikre oss om at kunnskapen er autentisk og korrekt slik at vi unngår å lære bort feil til barna våre. Mange av oss har kanskje lært ulike ting om islam fra enten slektninger eller andre som ikke har oppgitt kilde eller bevis på at det de sier er korrekt. Derfor kan det være lurt å sjekke opp utsagn man selv hørte som barn/yngre og forsikre seg om at dette stemmer.

Fra barnet er kanskje 1.5-2 år (varierer fra barn til barn hvordan deres utvikling, språkferdigheter og evner er) kan man fortsatt fokusere på høytlesing, og begynne å snakke med barna om Allah. Hvem Allah er, hvor
Allah er, hva Allah har skapt. Noen tenker at det første man bør lære barna er for eksempel viktigheten av lydighet til foreldre eller om salah (bønn) eller ulike islamske etiketter. Men alle disse tingene vil stå på et ustabilt grunnlag dersom vi ikke først har knyttet barnet til sin skaper og lært dem grundig om tawheed (islamsk monoteisme, at Allah alene har retten til å bli tilbedt). Derfor anbefaler jeg sterkt at det første man snakker med barnet om er Allah og temaer rundt hvem Allah er. Det finnes en rekke autentiske barnebøker som omhandler dette temaet, dog lite eller ingenting på norsk. Det
jeg har pleid å gjøre er å kjøpe bøker på andre språk som for eksempel engelsk og bare oversette mens jeg leser. Det er viktigere at informasjonen er autentisk enn at det må være en bok som er utgitt på norsk. Allerede fra denne alderen kan man prøve å peke på ting ute i naturen og fortelle at det er Allah
som har skapt disse tingene.

Fra barnet er rundt 2.5 til 3.5 år (igjen, det avhenger av barnets utvikling, forståelse og språkferdigheter) kan man begynne så smått med mer formell læring. Et eksempel på «formell» læring for denne aldersgruppen vil være for eksempel at man gir dem ark å fargelegge som viser ulike ting som
Allah har skapt, som for eksempel solen, måne, jorden, trærne, fjellene og så videre. Eller at man printer ut bilder av ting Allah har skapt, eller ting Allah har gitt oss (mat, klær, husly og så videre) og sammen med barnet klipper ut dette og limer det på et større ark for å lage en plakat. Plakaten kan for
eksempel henge på barnets rom eller et sted hvor de ser den ofte, slik at dere ofte kan ta opp tråden og spørre ting som «hvem er det som har skapt dette?» eller «hvem er det som har gitt oss disse tingene?» mens man peker på plakaten. Barn bryr seg ofte mer om ting som de har vært med på å lage selv.

Et viktig poeng angående å gjøre klipping og liming eller andre hobbyprosjekter med barn under 3.5/4 år er at man må 1) forberede ALT på forhånd. Kvelden i forveien bør du ha alle materialer klart til bruk, ellers må du bruke tid på det mens barnet sitter der og venter, og da vil mange i denne aldersgruppen miste konsentrasjonen og ikke lenger bry seg om å delta på denne oppgaven, det samme kan også gjelde for eldre barn og til og med tenåringer. Og 2) at man kjenner sitt barns evner og nivå, og tilpasser deretter. For eksempel da min eldste var 2.5-3.5 år så var selvstendig bruk av saks ikke hennes
sterkeste side, for å si det sånn. Hun hadde mange andre ting hun var god på, men akkurat det å klippe ut for eksempel bilder var veldig utfordrende for henne. Det jeg da pleide å gjøre for å unngå at hele opplegget skulle ende i tårer og katastrofe var at jeg klippet ut bildene selv på forhånd, slik at hun
kunne oppleve glede og mestring ved å få ta lim på dem og plassere dem på rett sted på plakaten. Å lære seg å mestre bruk av saks kommer etter hvert, men tiden for islamske studier burde være lystbetont og ikke en arena hvor man skal forsøke å presse barnet til å prestere på områder der de ikke har kommet langt nok i utviklingen sin enda.

En annen måte man kan integrere islamske studier i livet sitt med barn i denne aldersgruppen er å gå turer i naturen og snakke mye om at dette er Allahs skapelse og hvor mye forskjellig Allah har skapt, alt hva
bittesmå insekter og sandkorn til store trær og høye fjell og så videre. Snakk mye
om Allah, prøv å finne måter du kan få nevnt Allah i nesten alle ulike sammenhenger. Som for eksempel om man har laget mat så kan man si «hvem er det som har gitt oss denne gode maten som vi skal spise?», barna vil kanskje først si at det er mamma eller pappa. Så kan man forklare at det er Allah som
forsørger oss og dermed gjør slik at vi blant annet har mat som mamma/pappa kan lage. Her kan man også nevne at en av Allahs navn er ar-Razzaaq (Forsørgeren). Eller når det er tid for å sove på kvelden kan man nevne at det er Allah som har skapt natten for at vi skal sove og hvile oss. Så kan man brodere videre på det og si for eksempel «Hva hadde skjedd om vi ikke sov på natta?», så vil de
kanskje si at da hadde vi blitt trøtte. Så kan man snakke om hvilken velsignelse det er at Allah har gitt oss både natten og dagen slik at vi både har tid til å sove og gjøre andre ting som for eksempel å leke, lese og så videre.

broken image

Hva med litt større barn? 

Slike oppgaver som å lage plakat, lage et hefte, lage en minibok om ulike islamske temaer, er noe som passer til mange aldre. Det er ikke begrenset bare til små barn, tvert imot. Bare at når barna er små og ikke
kan lese eller skrive enda så lener man seg mer på bruk av bilder for å illustrere ulike poeng. Når de blir større kan man kombinere det å skrive om et tema med for eksempel egenprodusert kunst som understreker temaet man skriver om. Barn forstår bedre ting som de kan relatere til deres egen hverdag, så hvis det er mulig bør man prøve å knytte det de lærer opp mot et praktisk eksempel
som illustrerer for barnet hvordan og hvorfor dette er relevant. I stedet for å bare si at du’aa (å kalle på Allah) er en form for tilbedelse (ibadah) så kan man sette dette inn i en praktisk setting som barnet kan relatere til. For eksempel, «Når du ønsker deg noe veldig sterkt så kan du gjøre du’aa til Allah
om den tingen, for Allah er i stand til å gi deg selv det som mamma og pappa kanskje ikke kan gi deg her og nå».

I del 1 nevnte jeg at noen barn kan uttrykke misnøye eller gjøre motstand om man krever at de skal sitte inntil et bord eller en pult for denne typen undervisning, da de kanskje assosierer det med lekser eller noe som er «Kjedelig». Men hvem er det som har bestemt at man må sitte inntil et bord
hver eneste gang? Kanskje man sitter på gulvet? Kanskje man sitter i barnas køyeseng? Kanskje man er ute i skogen? Eller i en park? Mulighetene er mange. Spesielt når det gjelder den grunnleggende læringen om tawheed og hvem Allah er, så er det en veldig fin mulighet til å komme seg ut i naturen og vise barna
alt som Allah har skapt. Man kan kombinere en slik utflukt med høytlesning av en islamsk bok som omhandler dette, eller at man samler inn ulike «skatter» ute i naturen som man kan lage en utstilling med hjemme (utstilling over ting som Allah har skapt i vårt nærmiljø for eksempel). Eller at man som forelder på forhånd lager en liste over ting som barna skal lete etter ute i naturen, og at de kan huke av for hver ting de finner. Poenget er å styrke forholdet til Allah og bli takknemlig for at Allah har velsignet oss med så mye forskjellig i naturen/verden rundt oss.

Etter hvert som barnet begynner å nærme seg 7 år blir det mer viktig å lære dem om fiqh temaer som for eksempel wudoo og salah. Dette fordi de skal starte å be når de fyller 7 år. Innen den tid bør man starte
læringen rundt hvordan man utfører wudoo og hva som ugyldiggjør ens wudoo. Deretter hvordan man utfører salah og hvor mange rakah ulike salah har. Slik læring kan gjøres praktisk, eller i kombinasjon med at de lager et eller annet kreativt prosjekt rundt det, som kanskje bidrar til å styrke hukommelsen. Det er viktig å poengtere at barn glemmer lett og blir lett distrahert, og trenger mye repetisjon for å huske ting. Det kan derfor være en fordel å bruke en kombinasjon av ulike virkemidler og metoder for å belyse et og samme tema. For eksempel for salah kan det se slik ut: Man forklarer dem og viser fysisk
hvordan salah utføres, man lar dem se video med noen som demonstrerer utførelsen av salah, man lar dem selv øve på å utføre salah, man leser bok om salah for dem, man skriver ut eller lager kort som viser de ulike posisjonene i salah og gjør det som et spill hvor barnet skal sette kortene i riktig
rekkefølge, man tar en tur til masjid for å se at det er mange muslimer som utfører salah, og så videre. Dette er bare et eksempel for hvordan man kan belyse et og samme tema på mange ulike måter for å styrke barnets forståelse.

broken image

Hva med tenåringer?

Når det gjelder tenåringer så vil jeg si at dette kan være en veldig utfordrende alder for mange, og at det derfor er en fordel om man har lagt et visst grunnlag fra før i den forstand at de er vant til at dette med å
lære om islam er noe vi som familie gjør regelmessig. Det avhenger også på hva din tenåring generelt bruker tiden sin på, hvilke venner de har og så videre. Venner/jevnaldrende er som regel en større innflytelse i denne alderen (dessverre). Det betyr ikke at man skal gi opp eller droppe å i det hele tatt prøve, men man må kanskje tenke mer gjennom hvordan man gjør ting. For noen må man kanskje gjøre det på en mer «slu» måte ved for eksempel at man leser høyt for dem fra en bok eller
setter på et foredrag om islam rundt en tid hvor de ikke har noe annet valg enn å være der. Dette kan være for eksempel i forbindelse med måltider. En annen ting som jeg har sett en familie gjør er at faren regelmessig reiser med sønnene til islamske foredrag som foregår i andre byer, og så kombinerer de turen
med andre ting som for eksempel å gå ut og spise sammen, være sosial med andre fedre og sønner, eller til og med dra på fornøyelsespark etter foredraget er ferdig. Kjenner også til tilfelle hvor en far tok med sønnene sine på islamsk sommerleir hvor det var både foredrag om islam og mye andre aktiviteter som for
eksempel ulike typer spill og idrett.

En tenåring, selv om de på mange måter er umodne, tenker ofte at de vet best og «Hvem er de voksne til å tro at de kan bestemme over meg?!». De er ikke i stand til å skjønne sin egen umodenhet og føler seg mentalt som de allerede er voksne. Man bør ta dette med i betraktningen både når man snakker med dem og når man eventuelt prøver å tenke ut hvordan man kan undervise dem om islam. En annen ting å tenke på er at tenåringer gjerne søker spenning samtidig som de undervurderer mulig risiko ved ting de ønsker å gjøre. Det er en av grunnene til, som man kan se i mange vestlige samfunn, at tenåringer kan rote seg bort i mye dårlig som for eksempel bruk av alkohol, narkotika, utenomekteskapelig intimitet, og så videre. Så prøv å tenke hvordan man kan vende denne søken etter spenning til noe positivt, som for eksempel å lære å gi da’wah eller involvere seg i aktiviteter for ungdom i masjid. Dette er noe mange kan synes er spennende og som derfor kan oppfylle et slikt behov på en positiv måte.

Du kjenner din tenåring best og må vurdere og prøve ut hvasom vil passe for ham/henne. Men husk på at det er naturlig at man har visse krav til både barn og tenåringer, dette gjelder også blant ikke muslimer. De kanskje krever at tenåringen skal gjøre en viss type husarbeid hver uke. Så du er ikke «slem»
eller en dårlig forelder dersom du krever at din tenåring skal gjøre noe som de kanskje ikke har superlyst til, og det kan også inkludere islamske studier. Prøv dog å balansere det slik at det ikke blir overdrevet. Dersom det er mulig, prøv å snakk med dem med jevne mellomrom, ikke for å belære dem, men mer som en rådgiver eller en venn. Bruk disse samtalene til å finne ut mer om hva din tenåring
egentlig synes eller mener om ulike ting. Grunnen til at jeg nevner dette er at jeg kjenner til flere eksempler på muslimske familier som har opplevd at deres tenåring forlater islam. For noen av disse familiene kom det som lyn fra klar himmel, de var overhodet ikke klar over at deres sønn/datter hadde disse
tankene. Derfor er det viktig å prøve å finne ut hva de egentlig tror og mener om ulike ting i islam slik at man kanskje klarer å rette opp misoppfatninger de har før det går for langt.

broken image

Hva burde barn lære seg om islam? 

- Hvem er Allah, hva har Allah skapt, hvor er Allah (over Hans ‘arsh, over himelene), hva har Allah gitt oss og velsignet oss med?

- Hvorfor har Allah skapt oss (for å tilbe Ham alene, her kan man ta med læring av islams 5 søyler og 6 trosartikler), hvordan forstår vi Allahs navn og attributter (vi bekrefter dem slik som de er uten å
forvrenge dem eller likne dem til Hans skapelse), hva er de 3 kategoriene av tawheed (tawheed ar-Rubobiyyah, tawheed al uluhiyyah, tawheed asmaa was Sifaat), hva er shirk, hva er kufr, hva er bid’ah?

- Hva er ibadah (tilbedelse), kan man gjøre ibadah for noen andre enn Allah? (NEI)

- Hvem er profeten Muhammad (salAllaho alayhi wa sallam), hvem er sahaaba, hvorfor skal vi følge dem?

- Profeten muhammad (salAllaho alayhi wa sallam) sin seerah, islamsk historie, historier om profetene fra tidligere.

- Hvilke plikter har en muslim? Hva er obligatorisk for muslimske menn og hva er obligatorisk for muslimske kvinner?

- Hvordan utfører man i praksis ulike obligatoriske handlinger som for eksempel wudoo, salah, faste, hva ugyldiggjør disse handlingene?

- Islamsk etikette, islamske manerer, plikter en muslim har ovenfor andre mennesker i sitt liv.

Eksempler på plan for islamske undervisningstimer med barna 

Tema: Islams 5 søyler 

Aldersgruppe: 4-6 år 

Metode: Memorere hadithen om at islam er bygget på 5 søyler. Hele uken hører vi på denne hadithen mens vi spiser frokost for
eksempel. 

Deretter: forklare hva dette betyr ved hjelp avtilgjengelige ressurser, for eksempel hefte man har printet ut fra nettet eller
en bok. Styrke dette ytterligere ved å stille spørsmål og sjekke om barna
husker. Deretter lage en minibok/plakat eller noe annet for å ytterligere
forsterke og illustrere dette.  

Tema: Seerah 

Aldersgruppe: 0-99 år 

Metode: Velg en dag i uka der hele familien er hjemme og har god tid. Lag en god frokost, og så mens man spiser så kan 2 eller flere personer bytte på å lese høyt for de andre fra en seerah bok. Senere på
dagen/ved leggetid repeterer man det man leste på morgenen ved å stille spørsmål. «Husker du den hendelsen? Hva skjedde da? Hva gjorde den og den personen?» og så videre.  

Tema: Tawheed al uluhiyyah 

Aldersgruppe 4-8 år 

Metode: Memorere utvalgt ayah fra Qur’an. Ved for eksempel å høre samme ayah på repeat under frokost eller før leggetid. Lese bok om de forskjellige formene for tilbedelse (ibadah) og vektlegge at dette skal gjøres
kun for Allah alene. Test barna ved å gi spørsmål. For eksempel «kan man be til profeteten Muhammad salAllaho alayhi wa sallam? (Nei) Kan man be til en stein? Kan man be til en grav? Kan man slakte for noen andre enn Allah? Kan man gjøre du’aa til en død person og spørre dem om hjelp?» (nei, nei, nei, nei og nei).
Her kan det være bra å koble inn historien om Ibrahim alayhi salam. Hvordan han, alayhi salam, viste menneskene hvor tåpelig det er å be til noe/noen som ikke kan hverken se deg, høre deg, snakke til deg, eller som har noen som helst kapasitet til å beskytte deg eller skade deg. Avslutte tema ved å enten la barna holde en presentasjon hvor de forklarer dette/forteller om dette, eller hjelpe barna til å lage et hefte eller noe lignende som illusterer ulike former for tilbedelse og at alt dette må rettes kun mot Allah alene. Presisere at det å rette tilbedelse mot noen andre enn Allah er shirk og dermed den verste synden man kan gjøre.

Tema: Hijab 

Aldergruppe: 5-10 år 

Metode: Memorere ayah om hijab fra surah al Ahzaab. Lese bok/bøker om dette temaet. Forklare hva er vilkårene for at hijab skal være gyldig, la barna gjøre oppgave der de skal krysse av for om et antrekk
oppfyller vilkårene for hijab eller ikke. Lære navn på ulike klesplagg som kan være en del av hijab: Khimar, jilbab, abaya, og så videre. Matche bilde av plagg til navnet på plagget. 

Hvor ofte skal man gjøre islamske studier med barna? 

Dette avhenger av hvor gamle barna er, hva annet de har på timeplanen og hvor mye tid dere har sammen. Om man har barn som er mye hjemme med foreldre så har man mer tid til dette. Dersom barna går på skole/barnehage fulltid så kan man sette av en time i helgen for eksempel. Hva hvis barnet ditt
allerede går på en helgeskole hvor de blir undervist i islamske studier? Da bør du som forelder holde oversikt over hva de lærer hver uke og gjøre ditt beste for å følge opp dette hjemme, både i løpet av uka og særlig gjennom ferier. Hvorfor sier jeg det? Fordi jeg har hørt selv fra flere som underviser slike
helgeskoler, at de har problem med å ha kontinuerlig progresjon med barna og må til stadighet lære barna de samme temaene om igjen og om igjen, til og med grunnleggende ting som islams 5 søyler. Og grunnen til dette er at foreldre ofte ikke følger opp eventuelle lekser fra helgeskolen og ikke gjør undervisning med barna i ferier for å friske opp det barna har lært under resten av året. Så blir informasjonen glemt, og når barna kommer tilbake til helgeskolen starter de kanskje nesten fra 0 igjen, og dermed uteblir
progresjonen.

Hva hvis barnet nekter, eller uttrykker misnøye? 

Dette går tilbake til hvor mye du som forelder prioriterer dette. Som jeg nevnte i del 1 av denne lille serien så er det mange ting foreldre «tvinger» barna sine til, som for eksempel å ha på vinterklær når det
er kaldt eller pusse tenner på morgen og kveld. Vi burde ikke tenke at dersom barna uttrykker misnøye så er det bare å gi opp, men heller tenke «Hvordan kan jeg tilpasse dette slik at det funker bedre for oss?» Kan jeg bruke andre virkemidler? Kan jeg gjøre dette i en annen setting? Kan jeg bruke andre ressurser? Kan jeg
endre hvordan jeg formidler ting? Kan jeg strukturere hverdagen på en annen måte? Kan jeg fjerne distraksjoner fra barna? Hvis vi tenker gjennom disse tingene vil vi, in shaa Allah, se ulike områder hvor vi kan forbedre oss. Det er ikke meningen at man skal tvinge gjennom islamundervisning med makt og gjøre
det til noe barna hater, men det er heller ikke meningen at man skal la være å prøve i det hele tatt eller gi opp etter første forsøk. Kanskje du kan alliere deg med noen andre muslimske foreldre som har erfaring med dette og få tips og råd fra dem? Det viktigste er at man søker Allahs hjelp og gjør sitt beste for
å finne noe som fungerer og dermed skaper kontinuerlig læring og positiv utvikling for familien.

Måtte Allah gjøre det lett for oss alle, ameen.

Legg gjerne igjen dine egne tips og råd i kommentarfeltet!