Høsttreff når Islam er på ukeplanen?

 

· Ummis verktøykasse,Foreldresamarbeid,Islamundervisning,Klassetreff,Moskeen

De fleste skoler har opplegg for å skape et godt klassemiljø. Et godt klassemiljø avhenger også av voksne som klarer å samarbeide. Ikke bare mellom skolen og hjemmet, men også mellom hjemmene. Det er ingen grenser(?) for hvor fruktbart det kan bli gjennom gode relasjoner mellom foreldrene på trinnet. Foreldre kan i samarbeid med hverandre fra tidlig alder, dempe bruken av stygt språk og sosiale medier, holde motepress nede, og sørge for en god, helsebringende fritid gjennom idrett og friluftsliv.

Skolene har gjerne ulike opplegg de går for. Et utbredt opplegg er at læreren inndeler foreldrene i foreldregrupper som har ansvar for å arrangere hvert sitt treff gjennom skoleåret. Jeg havnet i en slik gruppe da en av mine døtre begynte i første klasse. Jeg var tidlig ute med å komme med et forslag, for å unngå å måtte stemme nei til andres forslag. Arrangering av diskotek, loddsalg eller nissefest ville ha vært uaktuelt for min del.

Mitt forslag var et klassetreff i moskeen den samme uken som islam stod på ukeplanen. For mine- og mange andre muslimske barn er moskeen stedet man tilbringer mye tid for sosialisering og læring. Moskeen er deres andre hjem. Samtidig er moskeen et fremmed, lukket, men også spennende sted for mange barn og foreldre. Skolen som barna mine gikk på da var ikke den mest flerkulturelle. På trinnet var det fire muslimer blant nærmere førti barn. Forslaget om et høsttreff i byens moske ble tatt godt imot av de andre foreldrene i gruppa. Vi satte i gang planleggingen og fikk til en morsom og interessant formiddag med servering og ulike aktiviteter (se invitasjonsteksten lenger ned i innlegget). Jeg husker fortsatt kommentaren til en entusiastisk mamma: «Åhh, takk for dette! Jeg har jo allldri vært i en moske før!»

Da et av mine andre barn startet i første klasse noen år senere, foreslo jeg til den dyktige læreren på trinnet at de kunne legge til et klassebesøk i moskeen den uken Islam var på timeplanen. Jeg satte læreren i kontakt med ledelsen i moskeen, og det ble bestemt dato og klokkeslett. Da besøket var over fikk jeg en hyggelig melding fra læreren om at klassetreffet var meget vellykket både for lærere og elever. De hadde blitt tatt varmt imot, og det var en spennende erfaring. Med ett var relasjonen mellom skolen og moskeen etablert, som også øker sjansen for flere klassebesøk med fremtidige elevgrupper.

MuslimskeMødre mener:

1. Det er verdifullt å bidra til et godt klassemiljø, så lenge vi ikke går på akkord med Deen.

2. Står foreldrene sammen om noen viktige prinsipper, vil påvirkningskraften være sterkere. Eksempelvis kan foreldrene på trinnet i samarbeid med skolen gå tidlig inn for å forby bruk av stygt språk.

MuslimskeMødres råd er:

A. Ta ansvar ved å foreslå halal forslag til et opplegg som du og barna kan delta på.

B. Ta kontakt med din lokale moske og hør om de tar imot skoleklasser for besøk og omvisning. Undersøk om det er muligheter for matservering i lokalene. De fleste moskeer er moske kombinert med kultursenter, med både kjøkken og fellesrom.

C. Bruk teksten som vi sendte ut til foreldrene på trinnet, som et utgangspunkt for invitasjonen dere sender ut:  

KJÆRE FORELDRE, VELKOMMEN TIL (SESONG)TREFF!

Sted: (Navn på den lokale moskeen). Adr:

Tid: Søndag _______. Kl. 14:30 - 16:30

"Islam og moskeen» er på timeplanen denne uken, så vi slår til med et høsttreff i (moskeen) søndag ___.! Hele første trinn er hjertelig velkommen.

(Moskeen) er et av byens moskeer/kulturhus som flere av de muslimske elevene på ___. trinn har et nært forhold til. Samtidig oppleves moskeen som et fremmed og lukket rom av andre. Derfor tenker vi at dette kan bidra til åpenhet og nærmere relasjoner mellom foreldre og elever på tvers av religiøse og etniske skillelinjer.

Tidspunktet for treffet er lagt mellom to bønner, slik at det ikke vil være noen religiøs aktivitet i perioden vi er der.

Det vil være mulighet for:

- omvisning i lokalene

- noe å drikke og spise fra Norge, (land), (land) - og evt. andre land som barna på første trinn har tilknytning til.

- å skrive navnet sitt på arabisk og dekorere egne navneskilt

- frilek i store rom på myke tepper

Ta kontakt på SMS/Mail om evt. allergier

Mvh. Høstgruppa:

(Foreldre til _____, ________, ________ og _______ )  

Oppfølgingsworskhopen av hvordan håndtere storsamfunnet nærmer seg in shaa Allah. Delta i samtaler med andre muslimske mødre om utfordringer og løsninger! Påmelding via PM til en av admin i Whatsapp eller Facebookgruppen.

broken image